b MajstorWeb - - pinservis.majstorweb.com
  lts
MAJSTORWEB LOGO
MajstorWeb - Vaš majstor za web! Sve što Vam je potrebno: Naziv domena, Hosting, PHP programiranje sa MySQL Bazom. Obezbedjujemo dizajn i instaliramo CMS sisteme
mlt
atl

ms ptr
mrt
 
   
abl   abr
 

pinservis.majstorweb.com


pinservis.majstorweb.com

Probna prezentacija firme koja se bavi nabavkom rezervnih delova i servisom računara i računarskih komponenti.
Uradjeno: dizajn, programiranje PHP i MySQL, samostalna administracija.
Korišćen Bootstrap i jQuery za responsive pregled i javascript za formu prijave reklamacije (skriptom se pošalje mail odvarajućem kontaktu za izabrani brend).
Probna prezentacija se može videti na adresi: pinservis.majstorweb.com 
pbl   pbr
 
rts  
  fls
fbl fbr
frs